Usluge koje pružamo klijentimaEksterna d.o.o - s ponosom deo vašeg poslovnog uspeha!


• Osnivanje privrednih društava i preduzetnika
• Registracija promene podataka firme kod APR-a
• Promena pravne forme(prevođenje firme iz preduzetničke u formu privrednog društva)
• Izrada dokumentacije za registraciju firme kod Poreske uprave pre otpočinjanja delatnosti
• Informisanje klijenta o aktuelnim poreskim zakonima
• Kontrola primljene poslovne dokumentacije – provera usaglašenosti sa važećim propisima
• Knjiženje poslovne dokumentacije u skladu sa Zakonom o računovodstvu
• Evidencija osnovnih sredstava i obračun troškova amortizacije
• Evidencija blagajničkog poslovanja
• Izrada svih obrazaca za prijavu i odjavu radnika
• Obračun zarada i naknada zarada za zaposlene
• Obračun naknade i poreza i doprinosa na ugovore sa fizičkim licima
• Popunjavanje M4 obrasca
• Vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
• Obračun PDV obaveze, izrada i predaja PDV prijave
• Obračun ostalih poreskih obaveza, izrada i predaja propisanih poreskih prijava elektronskim putem
• Izrada kalkulacija za veleprodaju, uvoz i izvoz
• Izrada izlaznih faktura iz velikoprodaje,maloprodaje,izvoza
• Izrada kompenzacija
• Obračun službenih putovanja u zemlji i inostranstvu
• Priprema za završni račun, predzaključna knjiženja, izrada probnog bilansa
• Izvodi otvorenih stavki, usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem
• Izrada završnog računa
• Savetovanje iz oblasti finansija i poreskog prava
• Druge usluge na zahtev klijenta
• Vašu dokumentaciju knjižimo odmah po prispeću,u rokovima koja nalaže Zakon o računovodstvu
• U svakom momentu, na Vaš zahtev, možete dobiti uvid u stanje Vaših dugovanja i potraživanja
• Knjiženja su automatizovana primenom savremenog softvera Tauryss, mogućnost greške je minimalna
• Obavljamo i niz drugih računovodstvenih poslova kako bismo Vam pružili kompletnu uslugu
• Pretplaćeni smo na relevantne stručne časopise i pohađamo seminare
• Redovno pratimo izmene zakonskih propisa i o tome Vas obaveštavamo putem e-maila
• Ako nemamo odgovor na neki Vaš problem, imamo koga da pitamo
• Naša cena zavisi od obima dokumentacije koju dostavljate na obradu, a ne od Vašeg prihoda
• Strogo čuvamo sve podatke o Vašem poslovanju
• Ponudićemo vam najbolji odnos kvalitet/cena

Arhiviranje i čuvanje obrađene dokumentacije stalnih klijenata ne naplaćujemo.

• Knjiženja su automatizovana primenom savremenog softvera Tauryss, mogućnost greške je minimalna

taur