Paušalno oporezivanje i da li je to pravi izbor za vas?

Konkurs NSZ za program STRUČNE PRAKSE
22. marta 2017.
Interesuje vas ostvarivanje prava na refundaciju poreza i doprinosa za vlasnike i zaposlene u 2019. godini
9. juna 2019.

Paušalno oporezivanje i da li je to pravi izbor za vas?

Predstavljamo vam neka od najbitnijih pojašnjenja kriterijuma ove vrste oporezivanja.

Prvi i ključni faktor je KOJOM DELATNOŠĆU ŽELITE DA SE BAVITE? Pa ćemo se na tom važnom kriterijumu u nastavku i najviše zadržati.

„Pravo na paušalno oporezivanje preduzetnika po osnovu zanatskih proizvodnih delatnosti, mogu da ostvare i preduzetnici koji u okviru obavljanja delatnosti proizvode i prodaju isključivo sopstvene proizvode,kao što su koradžije,burekdžije,pekari i sl. “

Takođe,bitno je znati u koju od sledećih 7 grupa spada vaša delatnost kao kriterijum određivanja imate li uopšte pravo na paušalno oporezivanje:

1) u prvu grupu: nosači, čistači obuće, sakupljanje lekovitog bilja, šumskih plodova i slično, prodaja pečenih, kuvanih i na drugi način pripremljenih poljoprivrednih i drugih proizvoda na ulici i drugim slobodnim prostorima, u sportskim, bioskopskim i drugim dvoranama i prostorijama i druge srodne delatnosti koje se obavljaju bez stalnog poslovnog mesta, štopovanje tkanina, presvlačenje dugmadi, popravka kišobrana, popravka ortopedskih pomagala, popravka naliv pera i patent olovki, herihteri, drvo – modelari, duboresci, popravka muzičkih instrumenata, plisiranje, oštrači, bačvari, jorgandžije, kolari, potkivači, vunovlačari, rukavičari, opančari, četkari, papudžije, bombondžije, domaća radinost, stari zanati i verski službenici;

2) u drugu grupu: frizeri isključivo za muškarce, časovničari, optičari, fotokopiranje, obućari, krojači, prerađivači sekundarnih sirovina, bravari, firmopisci, pečatoresci, uzgajivači cveća, iskorišćavanje zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, delatnost ribolova, inkubatorska proizvodnja živine, povremeno obavljanje poslova poljoprivrednim mašinama drugim licima, izvođači muzičkih i drugih programa koji nemaju status estradnih umetnika;

3) u treću grupu: moleri, tapetari, frizeri za žene, frizeri za žene i muškarce, TV i elektro – mehaničari, precizni mehaničari, električari, vodoinstalateri, podučavanje umetničkim i sportskim veštinama (muzika, balet, slikanje, pevanje, sport i drugo), grafička delatnost, pranje i peglanje rublja, hemijsko čišćenje i bojenje, pedikirsko – manikirske i kozmetičarske usluge, fotografi sa stalnim poslovnim mestom, video klubovi, voskari, trgovinska delatnost koja se obavlja izvan poslovnih prostorija (na tezgama i sličnim objektima koji se koriste na pijacama, ulicama, trgovima i drugim javnim površinama), astrolozi, agencije za posredovanje kod sklapanja braka, delatnost čišćenja stanova, stambenih zgrada i poslovnih prostorija, delatnost pružanja pomoći starim i iznemoglim licima;

4) u četvrtu grupu: zlatari, kamenoresci, plastičari, metalostrugari, pekari, proizvođači testenina, poslastičari, građevinska delatnost i druge slične delatnosti, uslužno rezanje građe, stolari, stakloresci, radnje za zabavne igre, modni krojači, trgovinska i ugostiteljska delatnost koja se obavlja u kiosku ili prikolici i sličnom montažnom ili pokretnom objektu;

5) u petu grupu: lekari, stomatolozi, apotekari, veterinari, profesori, prevodioci, tumači, inženjeri, arhitekte, fizioterapeuti, zubni tehničari, advokati i druge slične profesionalne delatnosti;

6) brisana („Sl. glasnik RS“, br. 119/13)

7) u sedmu grupu: autotaksi, prevoz putnika kombi vozilom i minibusom, šlep služba, prevoz posmrtnih ostataka, prevoz putnika autobusom, prevoz stvari i robe kamionom i druge autoprevozničke delatnosti.

Ako vaše delatnosti nema u ovim grupama,po svemu sudeći moraćete voditi poslovne knjige po principu dvojnog knjigovodstva,s obzirom da je mogućnost vođenja poslovnih knjiga po sistemu prostog knjigovodstva ukinuta od 1.1.2019.godine.
Sada,ukoliko ste pronašli svoju delatnost u nekoj od navedenih grupa delatnosti,važno je znati koja je visina osnovice za oporezivanje. Osnovno od čega se kreće je Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda, i ona se određuje u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu iz po grupama delatnosti sledećim procentima:

1) prva grupa 25%
2) druga grupa 50%
3) treća grupa 75%
4) četvrta grupa 140%
5) peta grupa 120%
6) brisana („Sl. glasnik RS“, br. 119/13)
7) sedma grupa:
а) autotaksi 35%
б) prevoz putnika kombi vozilom i minibusom
в) šlep služba 65%
г) prevoz posmtrnih ostataka 125%
д) prevoz putnika autobusom 165%
ђ) prevoz stvari i robe kamionom:
– do 3 tone nosivosti 55.00%
– od 3 do 7 tona nosivosti 70%
– od 7 do 12 tona nosivosti 80%
– od 12 do 15 tona nosivosti 90%
– od 15 do 18 tona nosivosti 100%
– od 18 do 21 tone nosivosti 110%
– od 21 do 24 tone nosivosti 120%
– od 24 тоне носивости 130%.

Vidimo da je najviša stopa oporezivanja 4. i 7.grupe, kao što je prevoz putnik i tereta u drumskom saobraćaju ili građevinske delatnosti.

Takva startna osnovica se dalje menja u ѕavisnosti od raѕvijenosti regiona u kome će se delatnost obavljati,da li je u pitanju grad i seosko područje gde će biti sedište vaše biznisa, a zatim od značaja je da li se radi o prvoj ,drugoj gradskoj zoni ili centru sela ili u piroj zoni. Ukoliko je područje van centralnih zona naselja radi se procentualnom umanjenju polazne osnovice na lokalu.Takođe do bitnog umanjenja osnovice od 40% došlo bi ukoliko se radi o delatnosti koja se obavlja van sedišta u pokretnim objektima na tezgama,vašarima,pijacama i slično. Na krajnju osnovicu uticaće i to da li radite sami ili imate zaposlene radnike,što bi uvećalo osnovicu po radniku ,da li na mestu obavljanja delatnosti postoji direktna konkurencija ili ne, površina samog objekta u kome se obavnja delatnost,godine starosti vas kao preduzetnika i još jedan faktori od presudnog uticaja je da se paušalni prihod za preduzetnika koji počinje obavljanje delatnosti utvrđuje u visini prihoda obveznika koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja istu ili sličnu delatnost, a kojima je paušalni prihod prethodno utvrđen. Tako na primer, ako ste novi taksista u Zaječaru imate kao važan parametar osnovice na koje su oporezovane vaše kolege iz branše koje u toj godini već rade u našem gradu.

Izuzetno, preduzetnicima advokatima, paušalni prihod za utvrđivanje poreske obaveze za 2015, 2016,2017. i 2018. godinu utvrđivan je u visini paušalnog prihoda koji je ovoj grupi obveznika utvrđen za 2014. godinu.

Kako sam postupak funkcioniše u našem sistemu?

Po registrovanju vaše firme u Agenciji za privredne registre koja na našem Timočkom regionu postoji samo u Zaječaru, nadležni organ poreske uprave će odlučiti o vašem zahtevu za paušalno oporezivanje i u najkraćem roku vas na adresi sedišta obavestiti o o tome da li vam je priznato pravo na paušalno oporezivanje ili ne. Ukoliko jeste, imate rok od 15 dana od početka obavljanja delatnosti da podnesete elektronsku prijavu poreskoj upravi na portalu e-porezi http://www.poreskauprava.gov.rs/e-porezi/portal.html , nakon čega će nadležni organ doneti rešenje upravo o visini osnovice o kojoj smo pisali za kalendarsku godinu u kojoj ste započeli svoje poslovanje,te nakon dobijanja rešenja na adresu u roku od 15 dana od dana prijema pošte imate propisan rok da uplatite naznačene obaveze iz rešenja a koje dospevaju na taj dan. Ukoliko u tom roku ne uplatite navedene obaveze,poreska uprava će vas dužiti zateznom kamatom za svaki dan kašnjenja. Nakon kraćeg vremena poslaće vam najverovatnije i neizostavno Opomenu da vas podseti na vaše trenutne obaveze,a zatim ukoliko iste ne uplatite u roku od 5 kalendarskih dana po prijemu opomene doneće rešenje o Prinudnoj naplati u izvršiće blokadu vašeg poslovnog računa. Iz prakse se opomene šanju i za simbolične iznose dug od svega nekoliko dinara.Toliko da znate koliko je pooštren sistem naplate od strane poreske uprave.

Redovni rokovi plaćanja obaveza iz paušalnog oporezivanja su svakog 15.og u mesecu za prethodni kalendarski mesec poslovanja.Npr.obaveze za mesec april po rešenju plaćaju se najkasnije do 15.maja. Ukoliko krajnji rok bude pao u dane vikenda,odnosno u subotu ili nedelju on se pomera za prvi radni dan,odnosno ponedeljak,kada vaša uplata ne bi bila sa kašnjenjem.

Kao što možete zaključiti i sami,dotakli smo samo ovu kompleksnu materiju koja vas zanima.Ostaje još puno pitanja koja traže odgovore,kao npr:

Mogu li biti paušalac bez obzira na to da li se radi o osnovnoj ili dopunskoj delatnosti i koja je razlika između njih?

Koja je razlika u iznosu mojih budućih obaveza?

Da li kao ponzioner mogu biti paušalac ukoliko pokrenem svoj posao?

Koje su prednosti,a koji nedostaci paušalnog oporezivanja,a koji vođenje poslovnih knjiga?

Da li sam dužan voditi neke evidencije i koje?

U kojim slučajevima bih mogao izgubiti pravo na paušalno oporezivanje?

Šta može biti od presudne važnosti u mom poslovanju iz akpekta inspekcijskih kontrola?

Koje poreske prijave se podnose i šta one znače?

Šta ako mi traže bilanse uspeha i bilanse stanja poslovanja iako sam paušalac?

Mogu li obavljati delatnost koja ima sezonski karakter i kako da registrujem takvo poslovanje?

Mogu li dobrovoljno promeniti način oporezivanja i kada je to finansijski opravdano?

Sva ova pitanja možemo zajedno razmotriti i pomoći vam da donesete ispravne poslovne odluke koje su uslovljene složenim faktorima koje ste upoznali, naravno prevashodno uzimajući u obzir sve kriterijume vezane za vašu poslovnu ideju.

Na dodatna pitanja kontaktirajte nas i odgovorićemo vam u najkraćem roku sa velikim zadovoljstvom.