Obuka knjigovodstvo 3 U 1

OBUKA KNJIGOVODSTVO 3 U 1

Knjigovodstveni kurs i Poslovno knjigovodstveni program TAUR naši klijenti pohađaju dva puta nedeljno gde jedno predavanje traje četiri školska vezana časa, ukupno tri meseca.
Osnovni deo knjigovodstvenog kursa pokriva finansijsko knjigovodstvo za dragstore i materijalno-robno knjigovodstvo za uslužne delatnosti, trgovinu, komisione-vanbilansnu evidenciju kao i ugostiteljstvo, proizvodnju u ugostiteljstvu (sirovine i gotove proizvode), rad sa izvodima, PDV, obračun zarada. U prvom delu je predviđeno i devizno poslovanje kao i menjačnice. Sve ove delatnosti predstavljaju firme koje su u sistemu PDV-a.

Drugi deo kursa pored prethodno navedenog obuhvata konkretnu firmu koja nije su sistemu PDV-a sa živom i realnom dokumentacijom i izradom oba obračuna amortizacije,zatim bilansa stanja, bilansa uspeha, statističkog aneksa (završni račun) i analizu zaključnog lista..

Na kraju će polaznici polagati ispit koji obuhvata praktičan rad u programu,preko unosa podataka,obrae,knjiženja i izrade bilansa uspeha,stanja i statističkog aneksa na zadati primer.

Celokupna obuka obuhvata 99% praktičnog rada na unosu promena u softversku aplikaciju kao i ručno knjiženje svih nastalih promena.
Polaznici ovog kursa će biti upoznati i sa osnovama preduzetništva i elektronskim poslovanjem.

Još jedna povoljnost ovog kursa je i u tome što polaznici, pored kursa na POKLON dobijaju: uputstva za rad u aplikaciji, multimedijalni priručnik i softverski paket TAUR sa licencom za tekuću godinu, na kome se inače i vrši obuka, a samim tim su u mogućnosti za otpočinjanje samostalnog rada nakon završenog kursa, naravno uz našu pomoć kada god to bude potrebno.
Koliko traje kurs?
Broj časova obuke:100 školskih časova,ukupno tri meseca.

Rad umalim grupama do 5 polaznika.
Koliko košta kurs?
Cena obuke 30.000,00 dinara.

U cenu su uračunati svi potrebni materijali za rad,radni blok,kontni plan i školska verzija softvera za praktičan rad kod kuće.

Za student i nezaposlene 10% popusta.

Kako da se prijavim?
Prijava na meil adresu: eksternaza@gmail.com