O nama


Istorijat

Preduzeće Eksterna d.o.o nastala je iz Kancelarije za poslove računovodstva i finansijskog konsaltinga SALDOCOOP, osnovane još 2007.godine i od 1.2.2016. nosi novo prepoznatiljivo ime. Sam naziv jasno govori o delatnosti firme koja se bavi uslugom eksternog računovodstva i finasijskog konsaltinga.

Od 2020.godine nalazimo se u sopstvenom poslovnom prostoru u Tržno-poslovnom centru u Prvoj gradskoj zoni sa izuzetno dobrim prilazom tako da klijenti koji imaju sedište dalje od nas, ukoliko ne koriste usluge naše kurirske službe mogu jednim dolaskom završiti što više pristiglih obaveza ne gubeći vreme na problem sa parkingom i sl.

Danas je EKSTERNA d.o.o preduzeće sa ukupno troje zaposlenih i jednim eksternim saradnikom i sarađuje sa više od 30 aktivnih firmi klijenata.

Naša misija

Mi smo tu da sledimo principe 4E:.

EFIKASNOST
Efikasnost –u susretu sa vašim novonastalim potrebama i zahtevima i njihovom brzom rešavanju.
ETIČNOST
Etičnost – u postupanju i sprovođenju računovodstvenih i poslovnih načela rada.
EKSKLUZIVNOST
Ekskluzivnost –u implementiranju novina i ideja u poslovanju.
EKONOMIČNOST
Ekonomičnost –u kreiranju optimalno definisane cene po vašoj meri.

Naš tim

Aleksandra Mladenović

Direktor i osnivač


Aleksandra Mladenović, rođena je 1970.god u Pančevu. 1995.god završila je studije ekonomije u Novom Sadu. Od 2006.god. je Sertifikovani računovođa i tada osniva svoju prvu knjigovodstvenu agenciju.Udata,majka dva punoletna deteta. Osim zvaničnog poziva bavi se aktivno i autorskim radom na polju umetnosti.
Stalnim usavršavanjem i iskustvom stiče neophodna znanja i veštine koje, sa njom na čelu, EKSTERNU čine zaista konkurentnom firmom u ovoj vrsti delatnosti na lokalu a i šire.
Njen životni moto je “NEZNANJE NIJE OPRAVDANJE”.
Pored osnovne delatnosti bila je do 2020.god.veoma angažovana u edukacijama odraslih kojima je prenosila fenomenologiju posla kojim se bavi, jer kako kaže “nauk nije bauk” i tu ideju želi i dalje da prenosi pre svega svojim klijentima u sticanju novih poznanja značenja termina na koje nailaze kao privredni akteri u našem društvu, a tako i svojim bivšim polaznicima, koji su se, što je važno istaći neretko usudili i osmelili da pokrenu svoj duh preduzetnika i postanu kasnije uspešna firme klijenti,na koje je ona, ispred firme EKSTERNA d.o.o posebno ponosna i dan-danas.

Petar Nikolić

Knigovodstva poslovanja internet maloprodaje

065-9421905


Rođen je 1996.god u Zaječaru. Diplomirao je na fakultetu za menadžment u Zaječaru 2019.godine i poseduje zvanje diplomiranog ekonomiste.Ubrzo nakon toga krenuo je sa pohađanjem obuke Finansijski expert u našem Regionalnom centru. Kao najperspektivniji polaznik koji je pokazao visoki potencijal u ovoj materiji, nakon završene obuke on postaje član našeg tima.

Radi na poslovima knigovodstva poslovanja internet maloprodaje, vođenja troškova, knjiženja finansijskih transakcija dinarskih i deviznih računa klijenata i na ostalim administrativnim poslovima i poslovnoj korespodenciji.

Magdalena Novaković

Robno-materijalnoi knjigovodstvo

065-9421906


Rođena je 1998.god u Zaječaru. Završila je srednju ekonomsko-komercijalnu školu u Zaječaru,a zatim i uspešno studije na Visokoj školi za kriminalisiku i bezbednost u NIšu 2019.godine.

Radi na poslovima robno-materijalnog knigovodstva u oblasti širokog sektora usluga i trgovine na malo. i na poslovima finansijskog računovodstva vezanog za platni promet klijenata. Angažovana je na sortiranju, arhiviranju i ekspediciji dokumentacije.

U Eksternu je došla kao izabran polaznik programa Priipravnika NSZ.

Naš radni prostor

eksterna-radni-prostor
radni-prostor-nis
eksterna-magdalena
eksterna-petar