O nama


Istorijat

Preduzeće Eksterna d.o.o nastala je iz Kancelarije za poslove računovodstva i finansijskog konsaltinga SALDOCOOP, osnovane još 2007.godine i od 1.2.2016. nosi novo prepoznatiljivo ime. Sam naziv jasno govori o delatnosti firme koja se bavi uslugom eksternog računovodstva i finasijskog konsaltinga.

Nalazimo se u centru grada blizu, mnogih poslovnih banaka i drugih važnih institucija da bi lakše i brže mogli da izađemo u susret potrebama naših sadašnjih a i potencijalnih klijenata koji imaju sedište dalje od nas, da bi ukoliko ne koriste usluge naše kurirske službe mogli jednim dolaskom završiti što više pristiglih obaveza ne gubeći vreme na saobraćajne gužve, problem sa parkingom i sl. l.

Danas je EKSTERNA d.o.o preduzeće sa ukupno petoro zaposlenih i jednim eksternim saradnikom i sarađuje sa više od 40 aktivnih firmi klijenata.

Naša misija

Mi smo tu da sledimo principe 4E:.

EFIKASNOST
Efikasnost –u susretu sa vašim novonastalim potrebama i zahtevima i njihovom brzom rešavanju.
ETIČNOST
Etičnost – u postupanju i sprovođenju računovodstvenih i poslovnih načela rada.
EKSKLUZIVNOST
Ekskluzivnost –u implementiranju novina i ideja u poslovanju.
EKONOMIČNOST
Ekonomičnost –u kreiranju optimalno definisane cene po vašoj meri.

Naš tim

Aleksandra Mladenović

Direktor i osnivač


Aleksandra Mladenović, rođena je 1970.god u Pančevu. 1995.god završila je studije ekonomije u Novom Sadu. Od 2006.god. je Sertifikovani računovođa i tada osniva svoju prvu knjigovodstvenu agenciju.
Stalnim usavršavanjem i iskustvom stiče neophodna znanja i veštine koje, sa njom na čelu, EKSTERNU čine zaista konkurentnom firmom u ovoj vrsti delatnosti na lokalu a i šire.
Njen životni moto je “NEZNANJE NIJE OPRAVDANJE”.
Pored osnovne delatnosti veoma je angažovana u edukacijama odraslih kojima prenosi fenomenologiju posla kojim se bavi, jer kako kaže “nauk nije bauk” i tu ideju želi i prenosi pre svega svojim klijentima u sticanju novih poznanja značenja termina na koje nailaze kao privredni akteri u našem društvu, a tako i svojim polaznicima, koji se, neretko usude i osmele da pokrenu svoj duh preduzetnika i postanu kasnije uspešna firme klijenti,na koje je ona, ispred firme EKSTERNA d.o.o posebno ponosna.

Maja Mitrović

Finansijsko računovodstvo i oblast HR

019-420-505


Maja Mitrović, rođena je 1986.god u Zaječaru. Diplomirala je na ekonomskom fakultetu u Nišu smer Poslovna ekonomija.
Radi na poslovima finansijskog računovodstva i kao asistent iz oblasti ljudskih resursa, poslovne korespodencije, prijema i ekspedicije pošte i arhiviranja. Takođe je aktivan deo pružanja usluga na terenu, kako vezanih za navedene poslove, tako i za postupke stečajeva u toku.

Jelena Ilić

Finansijsko-administrativni poslovi

060-421-90-06


Jelena Ilić, rođena 1988. godine u Negotinu. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Nišu 2012. godine, smer Finansije, bankarstvo i osiguranje.. Pohađala je tokom 2017. godine u našem regionalnom centru EDUKA PLUS DOO obuku FINANSIJSKI EKSPERT koju je veoma uspešno završila, te je odmah po završetku postala deo tima EKSTERNE D.O.O u kojoj nastavlja sa praktičnim radom i daljim usavršavanjem.
Radi na administrativnim poslovima, delovodnim evidencijama poslovanja klijenata i sortiranju i arhivi istih, u knjigovodstvu ugostiteljskih delatnosti, kao i u delatnostima specifičnih udruženja i neprofitnih organizacija, te evidentiranju svih promena u blagajničkom i platnom prometu za naše klijente. Takođe, radi na poslovima finansijske operative.

Stefan Ristić

Finansijsko-administrativni poslovi

060-421-90-07


Stefan Ristić, rođen je u Zaječaru 1996.godine. Završio je srednju ekonomsko-trgovinsku školu u Zaječaru, smer ekonomski tehničar. Od januara 2018 je u našoj kompanji prošao program stručne prakse preko NSZ-a, a nakon završetka istog postao važan član našeg tima.
Bavi se knjigovodstvom sektora maloprodaje i velikoprodaje, računovodstvenim obuhvatanjem drugih pravnih lica kao što su stambene zajednice,sportski lubovi,udruženja građana. Angažovan je na obradi dokumentacije društva u postupku likvidacije i stečaja i obezbeđivanju blagovremenog izvršenja poreskih obaveza komitenata.

Ivana Petković Lozanović

Finansijsko-administrativni poslovi

065-9-421-905


Ivana Petković Lozanović, rođena je 1992 godine u Zaječaru. Diplomirala je na Tehničkom fakutetu u Boru i ima zvanje dipl. inženjera menadžmenta.Nakon uspešnog završetka obuke Finansijski eskpert u našoj edukativnoj kući EDUKA PLUS DOO Niš tokom 2018.godine i postignutih odličnih rezultata od oktobra.2018. deo je tima Eksterne DOO Zaječar.
Radi na administrativno-tehničkim poslovima, poslovima arhiviranja, računovodstvu u domenu internet maloprodaje, IT usluga, ugostiteljskih delatnosti, specijalizovanih trgovina na malo i delatnosti platnog prometa kao nove usluge kompanije.

Jelena Trandafilović

Ekonomista

065-9-421-906


Jelena Trandafilović, rođena je 1989.godine u Flavill-u, Švajcarska. Završila je ekonomsko – trgovinsku školu u Zaječaru, smer poslovni administrator. Nakon uspešnog završetka obuke Finansijski ekspert u našoj edukativnoj kući EDUKA PLUS DOO iz Niša od aprila meseca 2019. godine je aktivan član ekipe EKSTERNA DOO.
Oblast rada je knjigovodstvo maloprodajnih objekata, stambene zejednice, proizvodne delatnosti, frizerske usluge i usluge prevoza.

Naš radni prostor

bst