Likvidacija ili stečaj – pitanje je sad

LIKVIDACIJA ILI STEČAJ - PITANJE JE SAD


"Likvidacija, stečaj, bankrotstvo, reorganizacija.... Da li u poslovanju srećete ove termine? Da li znate njihovu suštinu? Na pravom ste mestu. Ne dozvolite da postoje segmenti života svakog preduzeća koji su vam nepoznati i na koje sležete ramenima jer ne razumete šta se od vas traži i kome verovati. Likvidacija i stečaj su mogući ishodi životnog ciklusa svakog preduzeća i sastavni su deo funkcionalne tržišne privrede. Upoznajte osnovne pojmove iz ove kompleksne oblasti. Naučite šta je tim situacijama kod vas i vaših partnera najracionalnije činiti. Budite ispred događaja."
Program kursa:
Likvidacija - zakonske osnove, likvidacioni upravnik, početni bilans, završni izveštaj, prijava potraživanja u likvidaciji Stečaj - zakonske osnove, načela stečaja, stečajni organi, stečajni upravnik, poverioci, stečajna masa, prijava potraživanja u stečaju, pobijanje pravnih radnji, bankrotstvo, reorganizacija, unapred pripremljen plan reorganizacije, prodaja imovine, deoba.

Primeri sastavljanja prijava potraživanja u likvidaciji i stečaju.
Koliko traje kurs?
Trajanje kursa: 4 školska časa
Koliko košta kurs?
Cena: 1.500 din