Kurs finansijski ekspert

KURS FINANSIJSKI EKSPERT

Postanite ekspert za finansije i simbol stabilnosti firme. Postanite stručnjak za uspeh preduzeća i neka zbog vas poslovanje bude profitabilno. Povlačite pametne finansijske poteze i donosite prave odluke za razvoj svoje firme ili za preduzeće koje radite. Isplatiće vam se, jer prema poslednjim procenama tržišta rada, za ovo zanimanje će uvek biti posla, a trenutna prosečna plata u Srbiji za ovu poziciju je 60.000 dinara. Ukoliko napredujete zajedno sa firmom i šansa za vašu zaradu je veća. Omogućite sebi sigurnost radnog mesta i razvoj karijere, a vašim firmama unapređenu efikasnost i poboljšani učinak.
Zašto upisati Eduka plus kurs „Finansijski ekspert“?
Kurs Finansijski ekspert je kreiran da bi polaznici stekli znanja i veštine u svim segmentima finansijsko-računovodstvenih poslova, ali i neophodna pravna i ekonomska znanja.

Na osnovu iskustva dosadašnjih polaznika a u skladu sa potrebama tržišta rada javila se potreba da se objedini nekoliko kurseva škole Eduke plus, što pruža mogućnost polaznicima da još brže i lakše dođu do zaposlenja ili efikasnog razvoja svoje karijere.

Zbog toga, na ovom kursu polaznici stiču praktične veštine radeći u virtuelnim preduzećima kako bi posle kursa odmah bili spremni za tržište rada i naplatili svoja znanja u službama svih domaćih preduzeća, u bankama, osiguravajućim organizacijama, investicionim fondovima, berzama, knjigovodstvenim agencijama.

Najveća prednost ovog kursa je i to što su polaznici mogu da postanu samostalni preduzetnici jer su posle obuke osposobljeni da sami otvore svoje preduzeće ili knjigovodstvenu agenciju.
Ko može biti finansijski ekspert?
Ovo zanimanje se oslanja na praksu i razumevanje poslovanja, pa je ova j kurs namenjena svima koji se bave ili žele da se bave biznisom ili da rade u domaćim ili stranim firmama i preduzećima.

• Menadžeri i vlasnici firmi
• Studenti ekonomije i menadžmenta
• Računovođe
• Svima koji se bave finansijama
• Svim nezaposlenim koji žele da unaprede svoja znanja bez obzira na stručnu spremu
Posle kursa „Finansijski ekspert“ polaznik će moći da
• obavlja različite finansijske poslove (platni promet, obračun i knjiženje dokumentacije, obračun troškova poslovanja, rashoda i prihoda firme, evidentiranje plaćenih faktura, obračunavanje poreza i doprinosa na zarade, kontrola arhiviranje itd.)

• priprema i izrađuje različite izveštaje, popunjava i kontroliše ispravnost dokumentacije (računa, spiskova ugovora, priznanica), formira i vodi kartoteku i datoteku, a može obavljati i druge administrativne poslove

• proučava tržišta hartija od vrednosti i na osnovu posebnih tehnika finansijskih analiza daje podatke o stanju i kretanjima na tržištu, radi preporuke kod upravljanja investicijskim kapitalom

• pomaže preduzetnicima prilikom ulaganja i odluka kako najbolje da investiraju, proučava stanje konkurencije na tržištu, daje mišljenje o budućim kretanjima i razvoja malih i velikih preduzeća.
Šta obuhvata kurs „Finansijski ekspert“?
Kurs je osmišljen tako da obuhvata 50% praktične nastave, 25% teorijske nastave i 25% upotreba raznih alata. To znači da se na kursu radi na konkretnim primerima iz poslovanja i da su predavanja potpuno praktična i razumljiva. Kurs je podeljen u 4 celine, kako bi polaznik što lakše usvojio znanja i veštine za finansijskog eksperta.

1. Knjigovodstvo
2. Softverska obuka (program TAUR)
3. Preduzetništvo
4. Finansijski analitičar
Koje su prednosti kursa „Finansijski ekspert“?
Dobijanje 4 priznata sertifikata od strane Nacionalne službe za zapošljavanje, rad sa sertifikovanim predavačima i članstvo u Eduka klubu koje omogućuje praksu u firmama saradnicama škole Eduke plus.
Koliko traje kurs?
Kurs traje četiri meseca, ukupno 120 školskih časova ,a predavanja se održavaju u malim grupama do 5 polaznika u učionici u sedištu Eksterna doo Zaječar.
Ko su predavači?
Predavači su dugogodišnji preduzetnici i knjigovođe i licencirani ovlašćeni knigovođa.
Koliko košta kurs?
Cena kursa: 39.000,00 dinara.

U cenu su uračunati svi potrebni materijali za rad.

Prijavite se na kurs putem našeg e-maila: eksternaza@gmail.com