Kurs finansijski analitičar

KURS FINANSIJSKI ANALITIČAR


Eduka Plus vam predstavlja obuku za jedno od trenutno najtraženijih zanimanja – obuku za Finansijskog analitičara, nov kadar potreban velikom broju firmi.Obuka se izvodi na konkretnim primerima iz poslovanja. Predavanja su potpuno praktična i razumljiva. Svaki polaznik dobija materijal i pribor za rad.
Program obuke
• Značaj finansijske analize u poslovanju
• Analiza okruženja, monetarna politika i poslovanje u Srbiji i svetu
• Analiza i sastavljanje bruto bilansa
• Sastavljanje finansijskih izveštaja Bilansa stanja i Bilansa uspeha
• Cash Flow izveštaj o tokovima gotovine
• Racio analiza pojam i uvod
• Pokazatelji likvidnosti
• Pokazatelji finansijske strukture
• Pokazatelji poslovne aktivnosti
• Pokazatelji profitabilnosti
• Du Pont analiza
• Z test
• Analiza finansijskih izveštaja konkretnih firmi
• Korišćenje IT tehnologija u finansijskoj analizi
• Zadatak: Sveobuhvatna analiza firme na realnom primeru
Koliko traje kurs?
• Broj časova u okviru obuka : 20 školskih časova
Ko su predavači?
Predavači su dugogodišnji preduzetnici i knjigovođe i licencirani ovlašćeni knigovođa.
Koliko košta kurs?
Cena obuke je na prošlogodišnjem nivou i iznosi 10.000,00 dinara. U cenu su uračunati svi potrebni materijali za rad.

• Za studente i nezaposlene dajemo 10% popusta.

Kako da se prijavim?
Prijava na meil adresu: eksternaza@gmail.com