Konkurs NSZ za program STRUČNE PRAKSE

Konkurs NSZ za dodelu sredstava za program SAMOZAPOŠLJAVANJA
22. marta 2017.
Paušalno oporezivanje i da li je to pravi izbor za vas?
9. juna 2019.

Konkurs NSZ za program STRUČNE PRAKSE

Ako vas interesuje da budete lice angažovano po ovom programu, imate u planu eventualnog poslodavca, važno je da znate da i on i vi morate da ispunjavate određene uslove.

Kao prvo, poslodavac mora imati lice koje će vas obučavati i podučavati i koje mora imati najmanje istu ili višu stručnu spremu koja je direktno vezana za radno mesto za koje ćete se obučavati i sticati potrebnu praksu.

Naravno, osnovna stvar koja se mora striktno ispunjavati je da poslodavac nema dugovanja prema javnim prihodima, tj. da redovno ispunjava svoje obaveze prema državi da bi moglo ući u program stručne prakse.

Ono što je za Zaječar karakteristično, a to je naš zaključak izveden iz konkretnog iskustva koje smo imali bivajući nekoliko puta poslodavci koji su učestvovali na takvom konkursu i angažujući lica na programu stručne prakse, da su kvote male, a i da je glavni nedostatak programa što imate sve veće šanse ako ste ranije bili mentor, tako da je najteže prvi put dobiti lice. Uz to zainteresovani poslodavci moraju imati dokumentaciju kao što je AKT O SISTEMATIZACIJI I ORGANIZACIJI RADA, obezbedi statusnu dokumentaciju i dr.

Eksterna doo